Důlní měřictví

Důlním měřictvím se zabýváme od samého zrodu naší firmy. Především pro činnosti prováděné hornickým způsobem, ale i pro vybrané hornické činnosti při hlubinném i povrchovém dobývání.

Máme bohaté zkušenosti s důlním měřictvím na stavbách prováděných hornickým způsobem, především na tunelech a kolektorech, ale měříme také v jeskyních a starých důlních dílech. V podzemí měříme rádi a disponujeme veškerým potřebným vybavením pro tuto činnost.

Důlní měřictví

Provádíme:

 • základní a podrobné měřické sítě v podzemí,
 • připojovací měření svislými jámami,
 • vytyčování a dokumentaci ražby,
 • kontrolní měření ostění tunelů,
 • vedení základních důlních map, map zdolávání havárií, a základních map závodu
 • dokumentaci skutečného provedení podzemních děl ve 3D, a další.

Jsme držiteli odborné způsobilosti pro výkon funkce Hlavní důlní měřič, dle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Reference

 • Pražské kolektory
  výkon funkce ÚOZI investora
 • Strahovský tunel, tunely Mrázovka
  výkon funkce ÚOZI investora
 • Tunely Cholupice – Komořany
  výkon funkce ÚOZI investora
 • Praha – Pavlov – Ražená
  kanalizace - výkon funkce ÚOZI investora

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka