Inženýrská geodézie

Naše společnost poskytuje široké spektrum služeb v oblasti inženýrské geodézie. V tomto oboru se můžeme opřít o naše bohaté zkušenosti, díky kterým jsme schopni nabídnout vždy vhodnou metodu pro dosažení správných výsledků s požadovanou přesností.

Inženýrská geodézie je pevně zakódována v DNA naší firmy, měříme na zemi, v podzemí, i pod vodní hladinou. Máme rozsáhlé zkušenosti a jsme vybaveni potřebnou měřičskou technikou, ke zvládnutí náročných úloh.

Inženýrská geodézie

Nabízíme komplexní služby inženýrské geodézie v rámci výkonu funkce ÚOZI zhotovitele, například:

 • vytyčovací práce,
 • kontrolní měření geometrických parametrů,
 • zaměření dokumentace skutečného provedení, a další.

Bohaté zkušenosti máme především s výkonem funkce ÚOZI investora, kde provádíme zejména:

 • budování vytyčovacích sítí,
 • supervizi a koordinaci geodetických prací,
 • stavební monitoring, sledování pohybů a deformací stavebních konstrukcí,
 • měření a výpočty kubatur,
 • souborné zpracování dokumentace skutečného provedení staveb,

ale i se spoluprací na geodetické části projektové dokumentace, jako je:

 • tvorba projektů vytyčovacích sítí,
 • příprava vytyčovacích výkresů,
 • tvorba koordinačních výkresů a výkresů záborů.

 

Jsme držiteli úředních oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a), b), i c), zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

Reference

 • Benešovice – Rozvadov
  Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě dálnice D5
 • Prackovice – Radejčín
  Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě dálnic e D8
 • Pražský dopravní okruh
  Výkon funkce ÚOZI zhotovitele na přemostění Radotínského údolí
 • Radotín – Lochkov
  Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě tunelu
 • Trmice
  Vybudování základní vytyčovací sítě na stavbě dálnice D8

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka