Práce v katastru

Společnost GRID, a.s. nabízí veškeré práce v katastru nemovitostí, naši specialisté na katastr si poradí i se specifickými požadavky.

Nejčastěji provádíme:

 • vytyčování vlastnických hranic,
 • geometrické plány:
  • pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy
  • pro rozdělení pozemku
  • pro změnu hranice pozemku
  • pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • záborové elaboráty,
 • tvorbu informačních systémů s náplní podnikové evidence nemovitostí,
 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí a další.

Jsme držiteli úředních oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) až c), zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

Práce v katastru

Reference

 • Kolín – obchvat
  Geometrický plán silnice I/38
 • Dobšice-Chýšť
  Geometrický plán dálnice D11
 • Praha-Pavlov
  Geometrický plán rychlostní komunikace R6
 • Úvaly
  Záborový elaborát silnice I/12
 • Stavba 519
  Záborový elaborát rychlostní silnice R1
 • Stavba 512
  Záborový elaborát dálnice D5, zpracovaný jako GIS
 • Třebonice, Řepy, Ruzyně
  Záborový elaborát stavby 516 a 517

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka