Geografické informační systémy

 projekce a tvorba geografických informačních systémů a jejich servis (ve spolupráci s firmou HSI)

 zajištění dat pro GIS, zejména grafických
– zaměření polohopisného pozadí
– zpracování archivních materálů
– doměření výškopisu
– zpracování v CAD Microstation s rozdělením do informačních objektů a připojením databází