Geotechnický monitoring

 geodetická konvergenční měření při ražbě tunelů

 měření výškových a polohových změn nadloží při ražbách

 zkoušky hutnění na stavbách komunikací