Inženýrská geodezie

 spolupráce na geodetické části projektové dokumentace (výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra  projektanta), tj. zejména:
– projekty vytyčovacích sítí
– vytyčovací výkresy
– koordinační výkresy stavebních objektů
 
 geodetické práce na stavbách související s výkonem funkce ÚOZI investora:
– budování vytyčovacích sítí
– základní vytyčení
– supervize
– sledování posunu a deformací stavebních konstrukcí
– souborné zpracování dokumentace skutečného provedení staveb
– měření a výpočet kubatur
 
 geodetické práce na stavbách související s výkonem funkce ÚOZI zhotovitele:
– podrobné vytyčení
– kontroly geometrických parametrů
– zaměření dokumentace skutečného provedení staveb