Laserové skenování

Společnost GRID a spol., a.s. používá od roku 2005 jednu z nejpokročilejších metod v oblasti bezdotykového sběru dat, tj. pozemní laserscanning.

 Oblasti využití pozemního skenování:
– památková péče
– archeologie
– urbanismus
– tunely
– průmysl
– kubatury
– dopravní stavitelství
– vodohospodářství
Touto metodou lze pořídit přesnou dokumentaci prostorově složitých objektů, jako jsou fasády historických budov, tunely, průmyslová zařízení; tak i nepřístupných území, např. lomů.
S připojením snímků z digitální kamery lze prostorovou vizualizaci přiblížit realitě.
Výhodami této metody měření je vysoká rychlost zaměření velkého množství bodů pokrývající široké zorné pole, přesnost (5-20mm), bezkontaktní měření umožňující použití v nepřístupných podmínkách.