Pozemkové úpravy

Řešení problematiky Jednoduchých a Komplexních pozemkových úprav, souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými Metodickými návody a Technickými standardy.

Zajištění přípravných i návrhových prací v plném rozsahu, tvorby digitální katastrální mapy a vytyčení nově navržených pozemků.

Projektování polních cest, navržených v rámci pozemkových úprav