Práce v katastru

 vytyčování vlastnických hranic

 geometrické plány

 záborové elaboráty

 tvorba informačních systémů s náplní podnikové evidence nemovitostí

 poradenství v oblasti katastru apod.