HxGN LIVE 2022

Jsme rádi, že mohl být GRID partnerem konference HxGN LIVE Česko a Slovensko 2022, která se konala 4.-5. října 2022 v hotelu Zámek Valeč.

Náš výkonný ředitel Zbyněk Kugler přednesl na konferenci příspěvek na téma „Moderní metody sběru a zpracování dat – pasportizace a diagnostika dopravní infrastruktury“

HxGN LIVE 2022

Galerie

Další novinky

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka