Geografické informační systémy

 GIS Pražské teplárenské, a.s. včetne sběru dat

 geodetické podklady pro GIS Dopravního podniku hl. m. Prahy – el. dráhy

 geodetické podklady pro GIS Technické správy komunikací Praha