Inženýrská geodézie

Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě dálnice D5, úsek Benešovice – Rozvadov

Vybudování základní vytyčovací sítě na stavbě dálnice D8 v Trmicích

Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě dálnic e D8, úsek Prackovice - Radejčín

Výkon funkce ÚOZI zhotovitele na přemostění Radotínského údolí v rámci stavby Pražského dopravního okruhu.

Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě tunelu Radotín – Lochkov