Provedli jsme mobilní mapování v Dejvicích

Pilotní projekt ověření sběru dat pro pražský open-source systém. Bylo provedeno laserové scanování ulic v centrální části Dejvic s panoramatickým fotografováním mobilním mapovacím systémem Leica Pegasus 2. Výsledná data byla prezentována ve webové aplikaci.

Provedli jsme mobilní mapování v Dejvicích

Další novinky

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka