O společnosti

Integrovaný systém managementu

V roce 2002 zavedla společnost systém managementu kvality podle požadavků ISO 9001. Důvodem pro zavedení systému byl požadavek na maximální plnění požadavků našich zákazníků a trvalý dlouhodobý rozvoj společnosti. V roce 2005 byl vytvořen integrovaný systém managementu, který rozšiřuje systém managementu kvality o požadavky normy ISO_14001 pro oblast ochrany životního prostředí a od roku 2014 také o normu OHSAS 18001 pro bezpečnosti práce s ochrany zdraví při práci. V roce 2017 byla provedena aktualizace certifikací po revizích ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a sloučení všech tří norem do jednotného integrovaného systému řízení, jednou certifikační   agenturou. (Certifikát QESMS_GRID, a.s.). Tím byla opět posílena důvěryhodnost a konkurence schopnost společnosti.