O společnosti

Politika společnosti

Vyhledáváme tržní příležitosti v oblasti zeměměřičství.

Snažíme se předvídat, co bude trh potřebovat, a pružně reagujeme na nové příležitosti.

Usilujeme o uspokojování potřeb a očekávání našich zákazníků.

Při všech činnostech dodržujeme požadavky právních předpisů, včetně právních a jiných požadavků na zajištění ochrany životního prostředí.

Opíráme se o kvalifikované pracovníky připravené pro plnění nových úkolů.

Sledujeme technologický vývoj a využíváme nové technologie.

Obnovujeme měřicí techniku a udržujeme technický park.

Předcházíme vzniku znečištění v souvislosti s naší činností.

Při našich činnostech dbáme na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví

Snižujeme míru rizik při všech našich činnostech.

Stále zvyšujeme úroveň systému řízení naší společnosti.