Zaměřili jsme historické budovy kláštera

Budova na Hradčanském náměstí je velmi členitá jak polohově, tak výškově. Integrální součástí je kostel a rozsáhlé podzemní prostory. Práce byly provedeny kombinací klasických měřických metod a laserovým scanováním. Výsledkem jsou stavební plány, dokumentace všech hmot bodovým mračnem a vektorový model ve 3D.

Zaměřili jsme historické budovy kláštera

Galerie

Další novinky

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka