Geografické informační systémy

Naší činností je projekce a tvorba geografických informačních systémů (GIS) ve spolupráci se společnostmi ISAX s.r.o.
T-MAPY spol. s r.o., včetně servisu databází, sběru a správy geografických dat.

Pro naše zákazníky zajišťujeme nejen návrh, tvorbu a údržbu GIS, ale také jejich naplnění daty, ať již daty archivními, převzatými, nebo daty nově změřenými. V neposlední řadě zajišťujeme také kontrolu a vstupních geografických dat přejímaných do GIS od třetích stran.

Geografické informační systémy

Reference

  • Pražská teplárenská, a.s.
    GIS včetně sběru dat
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy
    Geodetické podklady pro GIS - el. dráhy
  • Technická správa komunikací Praha
    Geodetické podklady pro GIS

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka