Pozemkové úpravy

Provádíme jednoduché i komplexní pozemkové úpravy, od návrhu po vytyčení nových vlastnických hranic.

Naše společnost zajišťuje řešení problematiky jednoduchých a komplexních pozemkových úprav v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a s příslušnými Metodickými návody a Technickými standardy.

V rámci pozemkových úprav řešíme:

 • zajištění přípravných i návrhových prací v plném rozsahu, včetně projektování polních cest,
 • nezbytné zeměměřické činnosti pro obnovu katastrálního operátu,
 • tvorbu digitální katastrální mapy,
 • vytyčení nově navržených pozemků.
Pozemkové úpravy

Reference

 • Ondřejov u Pelhřimova, okr. Pelhřimov
  KoPÚ k.ú.
 • Havlíčkova Borová, okr. Havlíčkův Brod
  KoPÚ k.ú.
 • Židovice u Hnojnic, okr. Louny
  KoPÚ k.ú.
 • Besedice, okr. Jablonec nad Nisou
  KoPÚ k.ú.
 • Syřenov, okr. Semily
  KoPÚ k.ú.
 • Račice nad Trotinou
  KoPÚ k.ú.
 • Dub u Ratibořských Hor
  KoPÚ k.ú.
 • Libkov
  KoPÚ k.ú.
 • Ohnišťovice
  KoPÚ k.ú.
 • Polžice
  KoPÚ k.ú.

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka