Reference

 • Rádelský mlýn Liberec
  Rádelský mlýn Liberec
  Jedná se o mimoúrovňovou silniční křižovatku na území Libereckého kraje. Stýkají se na ní komunikace číslo I/35 v úseku mezi Turnovem a Libercem, se silnicí číslo I/65 od Jablonce nad Nisou. Na stavbě jsme vykonávali geodetické práce na stavbě mostních konstrukcí.
  Jedná se o mimoúrovňovou silniční křižovatku na území Libereckého kraje. Stýkají se na ní komunikace číslo I/35 v úseku mezi Turnovem a Libercem, se silnicí číslo I/65 od Jablonce nad Nisou. Na stavbě jsme vykonávali geodetické práce na stavbě mostních konstrukcí.
 • Radotínský most
  Radotínský most
  Je nejdelší most v České republice. Výstavba v letech 2006 až 2010. Vykonávali jsme zde funkci ÚOZI investora – projektovali jsme a zaměřovali základní vytyčovací síť mostu. Prováděli jsme kontrolní měření betonáže pilířů a mostovek. Zajímavost: Během stavby pilířů jsme vykonávali geodetické práce i na lešení ve výškách přes 35m nad zemí.
  Je nejdelší most v České republice. Výstavba v letech 2006 až 2010. Vykonávali jsme zde funkci ÚOZI investora – projektovali jsme a zaměřovali základní vytyčovací síť mostu. Prováděli jsme kontrolní měření betonáže pilířů a mostovek. Zajímavost: Během stavby pilířů jsme vykonávali geodetické práce i na lešení ve výškách přes 35m nad zemí.
 • Lochkovský tunel
  Lochkovský tunel
  Je součást jihozápadní části dálnice D0 (Pražského okruhu), konkrétně stavby 514 Lahovice - Slivenec. Tunel má dva tubusy, o celkové délce 1 661 m, resp. 1 620 m. Na stavbě tunelu jsme vykonávali funkci ÚOZI investora. Projektovali jsme a zaměřovali bodové pole před portály tunelů a v tunelech, tak aby byla zajištěna přesná prorážka tunelů. Po dokončení betonáže tunelů jsme kontrolovali správnost (správnou polohu a rozměry) betonového ostění tunelu.
  Je součást jihozápadní části dálnice D0 (Pražského okruhu), konkrétně stavby 514 Lahovice - Slivenec. Tunel má dva tubusy, o celkové délce 1 661 m, resp. 1 620 m. Na stavbě tunelu jsme vykonávali funkci ÚOZI investora. Projektovali jsme a zaměřovali bodové pole před portály tunelů a v tunelech, tak aby byla zajištěna přesná prorážka tunelů. Po dokončení betonáže tunelů jsme kontrolovali správnost (správnou polohu a rozměry) betonového ostění tunelu.
 • Geotechnický monitoring při výstavbě Pražských kolektorů
  Geotechnický monitoring při výstavbě Pražských kolektorů
  Předmětem zakázky byl geotechnický monitoring během ražby kolektorů v centru Prahy. Naším hlavním úkolem bylo především přesné měření konvergencí ostění kolektorových tunelů během jejich ražby, což umožnilo sledovat a predikovat reakce horninového prostředí v nadloží tunelů. Dalším důležitým úkolem bylo sledování poklesů a pohybů objektů na povrchu nad kolektory.
  Předmětem zakázky byl geotechnický monitoring během ražby kolektorů v centru Prahy. Naším hlavním úkolem bylo především přesné měření konvergencí ostění kolektorových tunelů během jejich ražby, což umožnilo sledovat a predikovat reakce horninového prostředí v nadloží tunelů. Dalším důležitým úkolem bylo sledování poklesů a pohybů objektů na povrchu nad kolektory.
Pasport komunikací
Praha 5 – Košíře, před stavbou Top Rezidence Pomezí
Silnice II/298
Zaměření podélných a příčných nerovností vozovky a koeficientu IRI
ŘSD Chomutov
Pasport dopravního značení a zařízení
Dálnice D8
Podrobné skenování povrchu vozovky v km 0,0 – 20,2
Dálnice D5
Podrobné zaměření pro opravu CB krytu v km 136 – 144
Dálnice D1
Podrobné skenování povrchu vozovky v km 2,2 – 12,0
Strahovský tunel, tunely Mrázovka
výkon funkce ÚOZI investora
Polžice
KoPÚ k.ú.
Tunely Cholupice – Komořany
výkon funkce ÚOZI investora
Ohnišťovice
KoPÚ k.ú.
Libkov
KoPÚ k.ú.
Dub u Ratibořských Hor
KoPÚ k.ú.
Račice nad Trotinou
KoPÚ k.ú.
Syřenov, okr. Semily
KoPÚ k.ú.
Besedice, okr. Jablonec nad Nisou
KoPÚ k.ú.
Židovice u Hnojnic, okr. Louny
KoPÚ k.ú.
Havlíčkova Borová, okr. Havlíčkův Brod
KoPÚ k.ú.
Ondřejov u Pelhřimova, okr. Pelhřimov
KoPÚ k.ú.
Praha - Pavlov - Ražená
kanalizace - výkon funkce ÚOZI investora
Pražské kolektory
výkon funkce ÚOZI investora
Ústí n. Labem
Sledování posunu konstrukcí na stavbě kanalizací
Parking ČEZ
Sledování posunu konstrukcí na stavbě garáží
Strahovský tunel
Sledování posunu stavebních konstrukcí při výstavbě
Mövenpick v Praze
Sledování posunů při stavbě hotelu a lanovky
Nábřeží Praha
Sledování posunů pražských nábřežních zdí
Nuselský Most, Praha
Sledování mostů z předpjatého betonu v Praze
Tunel Mrázovka
Geodetické práce pro stavbu tunelu včetně vytyčovací sítě a projektu sledování
Třebonice, Řepy, Ruzyně
Záborový elaborát stavby 516 a 517
Stavba 512
Záborový elaborát dálnice D5, zpracovaný jako GIS
Stavba 519
Záborový elaborát rychlostní silnice R1
Úvaly
Záborový elaborát silnice I/12
Praha-Pavlov
Geometrický plán rychlostní komunikace R6
Dobšice-Chýšť
Geometrický plán dálnice D11
Kolín - obchvat
Geometrický plán silnice I/38
Technická správa komunikací Praha
Geodetické podklady pro GIS
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Geodetické podklady pro GIS - el. dráhy
Pražská teplárenská, a.s.
GIS včetně sběru dat
Cholupice
Zaměření deponie vytěžené zeminy z dálničního tunelu
Lochkov
Zaměření sekundárního ostění tunelu
Národní třída, Praha
Zaměření historických sklepů
Nučice
Technická mapa
Štěchovice
Technická mapa
Praha
Tvorba Jednotné digitální mapy
Krušné hory
Mapové podklady pro projekt dálnice D8
Středočeský kraj
Mapové podklady pro projekt dálnice D3
Dálnice D1
Mapové podklady pro rekonstrukci
Radotín – Lochkov
Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě tunelu
Pražský dopravní okruh
Výkon funkce ÚOZI zhotovitele na přemostění Radotínského údolí
Prackovice - Radejčín
Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě dálnic e D8
Trmice
Vybudování základní vytyčovací sítě na stavbě dálnice D8
Benešovice – Rozvadov
Výkon funkce ÚOZI investora na stavbě dálnice D5