Technika

Už od počátků naší společnosti klademe důraz na kvalitní technické vybavení a moderní postupy. Technologií GPS disponujeme od roku 1994, používání one-man systémů se datuje na začátek milénia.

Samozřejmostí jsou terénní automobily a v posledních letech i terénní čtyřkolka s úpravou pro mobilní mapování. Veškerou naši techniku ale spojuje ta nejlepší kvalita, která nám zaručuje perfektně odvedenou práci.

Technika
Měřická technika

Měřická technika

Mezi naše technické vybavení v rámci měřické techniky patří přístroje značky Leica. Ty se denně dostávají do terénu spolu s našimi odborníky, kterým svými funkcemi usnadňují práci.

 • Motorizované totální stanice a one-man systémy Leica TS16
 • Multistanice Leica Nova MS50
 • Přesné digitální nivelační přístroje Leica DNA 03
 • GNSS přijímače s inerciální měřickou jednotkou Leica GS18 T
 • Mobilní mapovací systém Leica Pegasus Two
 • Mobilní mapovací systém Teledyne Optech Mawerick

Mobilní mapovací systém Leica Pegasus:Two

Zachycení reality

Zachycení reality

Špičkou naší techniky je mobilní mapovací systém Leica Pegasus: Two.

Naše verze systému Pegasus zahrnuje 8 kamer snímajících plné panorama, skener Zoller+Fröhlich s rychlostí snímání 1 milion bodů za vteřinu, a kombinaci dvou GNSS antén, odometru a IMU jednotky s frekvencí 200 Hz, která umožňuje udržet vysokou přesnost snímaných dat i za rychlejší jízdy.

Rychlost

Rychlost

Díky tomu jsme schopni pořizovat přesná georeferencovaná fotografická a lidarová data za jízdy rychlostí až 80 km/h.

Můžeme tak provádět zaměření komunikací a jejich okolí rychle, ve velkém objemu, a hlavně bez uzavírek či dopravních omezení.

Přesnost

Přesnost

Přesnost mapovacího systému Pegasus je bez vlícování typicky kolem 8 cm v poloze s tím, že se může velmi lišit v závislosti na výskytu překážek bránících příjmu GNSS signálu v okolí trasy jízdy.

S pomocí vlícování však lze dosáhnout přesnosti lepší než 2 cm v poloze a 5 mm ve výšce.

Díky rychlému skeneru a přesné IMU jednotce ale vždy, bez ohledu na vlícování, zůstává zachována vysoká relativní přesnost skenovaných dat, díky které je možno z mračen bodů interpretovat parametry pro diagnostiku vozovky.

Další přístroje

Mobilní mapovací systém Teledyne Optech Maverick

Mobilní mapovací systém Teledyne Optech Maverick

Kompaktní mobilní mapovací systém, který může být nesen jak na vozidle, tak ve formě batohu na zádech pěšího operátora, díky čemuž umožňuje sběr dat i v místech nedostupných motorovými vozidly. Jednoduché ovládání prostřednictvím mobilního telefonu umožňuje velmi snadné použití s rychlým zaškolením obsluhy.

 • Lidar Velodyne HDL-32 s rychlostí až 700 000 bodů za vteřinu a přesností do 2 cm na 25 m.
 • Sférická kamera FLIR Ladybug 5 s celkovým rozlišením 30MP pro panoramatické snímky okolí.
 • GNSS a IMU jednotka NovAtel SPAN-IGM-S1 pro geografickou lokalizaci a orientaci snímků a skenovaných dat.
 • Hmotnost měřící jednotky (bez nosiče) < 9 kg.
Multistanice Leica Nova MS50

Multistanice Leica Nova MS50

Robotická totální stanice s přesným laserovým skenerem a fotogrammetrickou kamerou. Umožňuje flexibilitu použití při zachování maximální možné přesnosti.

 • Úhlová přesnost 1“.
 • Délková přesnost 1 mm + 1,5 ppm na hranol.
 • Dosah bezhranolového měření až 2000 m.
 • Skenování rychlostí až 1000 bodů za vteřinu, do vzdálenosti až 300 m, s přesností až 1 mm.
 • Maximální efektivní dosah skenování do 1000 m.
 • Kalibrovaná teleskopická kamera v ose dalekohledu, umožňující pořizování fotogrammetrických snímků.
 • Širokoúhlá přehledová kamera pro asistenci měření.

Programové vybavení

Bentley Microstation

PowerMap

InRoads Site

ArcMap

Inertial Explorer

I/GEOVEC B

3D-RiSCAN

Kokeš

Groma

HSI Pozem

HSI Tools

3D Reshaper

Leica Geo Office

Leica Infinity

Leica Pegasus Manager

GISA – ERP

Panorama Studio

Panorama Editor

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka