O společnosti

Společnost GRID, a.s. byla založena v květnu 1994 v Praze. Předmětem našeho podnikání je především výkon zeměměřičských činností a projektová činnost ve výstavbě. Hlavním zaměřením našich odborníků je inženýrská geodézie, práce v katastru nemovitostí, laserové skenování, a důlní měřictví.

Naše práce se orientuje na veřejný i soukromý sektor. Mezi zákazníky patří investorské organizace, projekční kanceláře, úřady státní správy na všech úrovních, ale i stavební firmy, realitní kanceláře či správci inženýrských sítí.

Jsme členy Asociace podnikatelů v geomatice (APG), která sdružuje podnikatele působící v oboru geomatiky, geoinformatiky a pozemkových úprav.

O společnosti
Naše politika

Naše politika

Práce v GRIDu se denně odvíjí od stanovené politiky naší společnosti. Řídíme se několika myšlenkami, které naší práci vystihují.

 • Vyhledáváme tržní příležitosti v oblasti zeměměřičství.
 • Snažíme se předvídat, co bude trh potřebovat, a pružně reagujeme na nové příležitosti.
 • Usilujeme o uspokojování potřeb a očekávání našich zákazníků.
 • Při všech činnostech dodržujeme požadavky právních předpisů, včetně právních a jiných požadavků na zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Opíráme se o kvalifikované pracovníky připravené pro plnění nových úkolů.
 • Sledujeme technologický vývoj a využíváme nové technologie.
 • Obnovujeme měřicí techniku a udržujeme technický park.
 • Předcházíme vzniku znečištění v souvislosti s naší činností.
 • Při našich činnostech dbáme na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví
 • Snižujeme míru rizik při všech našich činnostech.
 • Projednáváme s pracovníky všechny relevantní záležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podporujeme spoluúčast pracovníků.
 • Stále zvyšujeme úroveň a výkonnost systému řízení naší společnosti.

Integrovaný systém managementu

Systém managementu kvality podle normy ISO 9001 jsme v naší společnosti zavedli již v roce 2002. Důvodem pro jeho zavedení byl požadavek na maximální spokojenost našich zákazníků a trvalý rozvoj společnosti.

V roce 2005 jsme vytvořili integrovaný systém managementu, kdy jsme k ISO 9001 přijali a certifikovali také systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

V roce 2014 jsme pak implementovali také systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle certifikace OHSAS 18001, později certifikovaný podle normy ISO 45001.

V roce 2017 jsme aktualizovali certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 podle aktuálních revizí norem a sjednotili náš integrovaný systém managementu pod jedinou certifikační autoritu.

Naše společnost prochází pravidelnými dohledovými a recertifikačními audity, abychom zaručili nejvyšší možnou kvalitu naší práce.

ISO
certifikace
9001
od roku 2002
14001
od roku 2005
45001
(OHSAS 18001) od roku 2014

Klíčoví lidé

Ing. Jiří Bradáč, MBA

Ing. Jiří Bradáč, MBA

Předseda představenstva

Svůj příchod do společnosti, a tedy propojení GRIDu a T-MAP považuji za jeden ze zásadních milníků mé profesní dráhy. GRID byl po dlouhá léta firmou, se kterou jsme poměrně pravidelně spolupracovali,
a hlavně s jejímž vedením jsme si profesně i lidsky velmi dobře rozuměli. Takže když přišla nabídka na odkoupení podílu ve společnosti, ani vteřinu jsem neváhal. Tato spolupráce klientům přináší zásadní synergii, tedy schopnost nabídnout skutečně ucelenou sadu služeb v oblasti geomatiky.

GRID byl pro mě léta spojen s nejvyšší odborností zejména v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a mapování. Zároveň se stal jedním z průkopníků mobilního mapování v České republice. Za nanejvýš důležité považuji to, aby veškeré práce byly kromě špičkové kvality realizovány s vysokou mírou inovativnosti. Jako nový člen vedení firmy hodlám tyto trendy maximálně podporovat, protože investice do moderních technologií a postupů považujeme za zásadní jak z pohledu zákazníků, tak z pohledu atraktivity firmy pro stávající i budoucí kolegyně a kolegy.

Ing. Zbyněk Kugler

Ing. Zbyněk Kugler

Výkonný ředitel

Moje cesta k pozici výkonného ředitele v naší společnosti byla celkem přirozená. Jelikož pocházím z geodetické rodiny, moje cesty již po základní škole vedly na střední průmyslovou školu zeměměřickou a následně na ČVUT obor Geodézie. Prošel jsem si pozicemi od základních prací na úrovní technika, přes vedoucího měřické skupiny a oddělení, až po mé aktuální postavení výkonného ředitele v GRIDu. Denně zde využívám své zkušenosti ze zahraničí a stále se snažím sledovat moderní trendy v oboru sběru dat a na něj navazující odvětví.

GRID je pro mě prostředím s výborným kolektivem, kde všichni táhneme za jeden provaz a snažíme se vytvářet maximálně kvalitní data a služby. Děláme vše pro to, aby z nás byla špičková technologická společnost a zároveň kvalitní partner pro všechny zákazníky požadující komplexní služby v oblasti geodézie a datových prací.

Ing. Luděk Zákravský

Výrobní ředitel

Jan Stránský

Mapování

Ing. Olga Kopáčková

Speciální geodezie

Ing. Jaroslav Holý

Katastr nemovitostí

Ing. Pavel Škréta

Mobilní mapování a skenování

Ing. Tomáš Ježík

Inženýrská geodézie

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka