O společnosti

Společnost GRID, a.s. byla založena v květnu 1994 v Praze. Předmětem našeho podnikání je především výkon zeměměřičských činností a projektová činnost ve výstavbě. Hlavním zaměřením našich odborníků je inženýrská geodézie, práce v katastru nemovitostí, laserové skenování, a důlní měřictví.

Naše práce se orientuje na veřejný i soukromý sektor. Mezi zákazníky patří investorské organizace, projekční kanceláře, úřady státní správy na všech úrovních, ale i stavební firmy, realitní kanceláře či správci inženýrských sítí.

Jsme členy Asociace podnikatelů v geomatice (APG), která sdružuje podnikatele působící v oboru geomatiky, geoinformatiky a pozemkových úprav.

O společnosti
Naše politika

Naše politika

Práce v GRIDu se denně odvíjí od stanovené politiky naší společnosti. Řídíme se několika myšlenkami, které naší práci vystihují.

 • Vyhledáváme tržní příležitosti v oblasti zeměměřičství.
 • Snažíme se předvídat, co bude trh potřebovat, a pružně reagujeme na nové příležitosti.
 • Usilujeme o uspokojování potřeb a očekávání našich zákazníků.
 • Při všech činnostech dodržujeme požadavky právních předpisů, včetně právních a jiných požadavků na zajištění ochrany životního prostředí.
 • Opíráme se o kvalifikované pracovníky připravené pro plnění nových úkolů.
 • Sledujeme technologický vývoj a využíváme nové technologie.
 • Obnovujeme měřicí techniku a udržujeme technický park.
 • Předcházíme vzniku znečištění v souvislosti s naší činností.
 • Při našich činnostech dbáme na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví
 • Snižujeme míru rizik při všech našich činnostech.
 • Stále zvyšujeme úroveň systému řízení naší společnosti.

Integrovaný systém managementu

V roce 2002 jsme v naší společnosti zavedli systém managementu kvality podle požadavků ISO 9001. Důvodem pro jeho zavedení byl požadavek na maximální plnění požadavků našich zákazníků a trvalý dlouhodobý rozvoj společnosti.

V roce 2005 jsme vytvořili integrovaný systém managementu, který rozšiřuje systém managementu kvality o požadavky normy ISO_14001 pro oblast ochrany životního prostředí a od roku 2014 také o normu OHSAS 18001 pro bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

V roce 2017 jsme provedli aktualizaci certifikací po revizích ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a sloučení všech tří norem do jednotného integrovaného systému řízení pod jednou certifikační agenturou. Tím byla opět posílena důvěryhodnost a konkurence schopnost naší společnosti.

ISO
9001:2016
ISO
14001:2016
ISO
5001:2018

Klíčoví lidé

Ing. Jiří Bradáč, MBA

Ing. Jiří Bradáč, MBA

Předseda představenstva

Svůj příchod do společnosti, a tedy propojení GRIDu a T-MAP považuji za jeden ze zásadních milníků mé profesní dráhy. GRID byl po dlouhá léta firmou, se kterou jsme poměrně pravidelně spolupracovali,
a hlavně s jejímž vedením jsme si profesně i lidsky velmi dobře rozuměli. Takže když přišla nabídka na odkoupení podílu ve společnosti, ani vteřinu jsem neváhal. Tato spolupráce klientům přináší zásadní synergii, tedy schopnost nabídnout skutečně ucelenou sadu služeb v oblasti geomatiky.

GRID byl pro mě léta spojen s nejvyšší odborností zejména v oblasti inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a mapování. Zároveň se stal jedním z průkopníků mobilního mapování v České republice. Za nanejvýš důležité považuji to, aby veškeré práce byly kromě špičkové kvality realizovány s vysokou mírou inovativnosti. Jako nový člen vedení firmy hodlám tyto trendy maximálně podporovat, protože investice do moderních technologií a postupů považujeme za zásadní jak z pohledu zákazníků, tak z pohledu atraktivity firmy pro stávající i budoucí kolegyně a kolegy.

Ing. Zbyněk Kugler

Ing. Zbyněk Kugler

Výkonný ředitel

Moje cesta k pozici výkonného ředitele v naší společnosti byla celkem přirozená. Jelikož pocházím z geodetické rodiny, moje cesty již po základní škole vedly na střední průmyslovou školu zeměměřickou a následně na ČVUT obor Geodézie. Prošel jsem si pozicemi od základních prací na úrovní technika, přes vedoucího měřické skupiny a oddělení, až po mé aktuální postavení výkonného ředitele v GRIDu. Denně zde využívám své zkušenosti ze zahraničí a stále se snažím sledovat moderní trendy v oboru sběru dat a na něj navazující odvětví.

GRID je pro mě prostředím s výborným kolektivem, kde všichni táhneme za jeden provaz a snažíme se vytvářet maximálně kvalitní data a služby. Děláme vše pro to, aby z nás byla špičková technologická společnost a zároveň kvalitní partner pro všechny zákazníky požadující komplexní služby v oblasti geodézie a datových prací.

Ing. Luděk Zákravský

Výrobní ředitel

Jan Stránský

Mapování

Ing. Olga Kopáčková

Speciální geodezie

Ing. Jaroslav Holý

Katastr nemovitostí

Ing. Pavel Škréta

Mobilní mapování a skenování

Ing. Tomáš Ježík

Inženýrská geodézie

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka