O společnosti

Společnost GRID, a.s. vznikla v květnu 1994 v Praze a je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 8925

 Předmětem podnikání je výkon zeměměřických činností, projektování pozemkových úprav, realitní kancelář a inženýrská činnost ve stavebnictví.

 Hlavní činností je výkon geodetických a kartografických prací.

 Společnost se orientuje na veřejný i soukromý sektor. Našimi zákazníky jsou investorské organizace, projekční kanceláře, úřady státní správy na všech úrovních, stavební firmy, realitní kanceláře, správci inženýrských sítí.

 V současnosti pracuje ve společnosti 22 zaměstnanců se zeměměřickou odborností, 11 s vysokoškolským a 11 se středoškolským vzděláním. Společnost aktivně podporuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců, prostřednictvím seminářů a školení o odborných tématech, nových technologiích a právních předpisech.