Práce v katastru

 geometrický plán silnice I/38 Kolín – obchvat

 geometrický plán dálnice D11 Dobšice-Chýšť

 geometrický plán rychlostní komunikace R6 Praha-Pavlov

 záborový elaborát silnice I/12 – Úvaly

 záborový elaborát rychlostní silnice R1, stavba 519

 záborový elaborát dálnice D5, stavba 512, zpracovaný jako GIS

 záborový elaborát stavby 516 a 517 , Silniční okruh Třebonice – Řepy, Řepy – Ruzyně