Aktualizace pasportu dopravního značení

V důsledku generální opravy křižovatky došlo k zásadním změnám svislého i vodorovného dopravního značení v oblasti. S použitím systému mobilního mapování Leica Pegasus 2 bylo provedeno laserové scanování a fotodokumentace. Následně bylo komerčními programy semi automaticky provedeno vyhodnocení nového dopravního značení. Po finální ruční editaci byly výsledky předány objednateli k načtení do informačního systému.

Aktualizace pasportu dopravního značení

Další novinky

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka