Jak se stavěla lávka v Lužci nad Vltavou

Práce geodeta na výstavbě této lávky je velice různorodá.

Mostovka lávky byla tvořena segmenty z vysoce pevnostního betonu. Tyto segmenty jsou zavěšeny ocelovými lany ke 40m vysokému ocelovému pylonu na pravém břehu Vltavy u obce Bukol. Samotná výstavba začala standardními geodetickými pracemi od vytyčení záboru, stabilizace a zaměření vytyčovací mikrosítě, následně vytyčovacími pracemi při vrtání pilot a stavbě opěr na levém a pravém břehu Vltavy a betonovém základu pylonu.

Uložení prvních šesti čtyřmetrových panelů začalo na pravém břehu Vltavy pomocí pevné skruže. Dalších 18 panelů bylo pokládáno po dvojici pomocí montážního vozíku tzv. letmou betonáží. Během této letmé betonáže bylo potřeba v pravidelných intervalech, vždy před pokládkou další dvojice panelů, zaměřit polohu pylonu a výšku jednotlivých betonových segmentů. Poloha pylonu byla měřena na celkem 12 osazených odrazných štítků ze čtyř stran pylonu.

Určením polohy pylonu a výšky mostovky bylo důležitým prvkem pro projektanta na správné určení tažné síly lan, která držela betonové segmenty mostovky a určení nadvýšených výšek pro uložení následujících betonových segmentů.

Toto měření probíhalo za brzkých ranních hodin před osvitem slunce, aby byl eliminován vliv nerovnoměrného rozložení teplot na mostovku a pylon.

Jak se stavěla lávka v Lužci nad Vltavou

Galerie

Další novinky

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka