GRID oznamuje majetkové propojení se společností T-MAPY

T-MAPY spol. s r.o., jeden z lídrů v oblasti geoinformačních technologií v České republice, s potěšením oznamují úspěšné majetkové propojení se společností GRID a.s.

Pražská firma GRID se zaměřuje na výkon geodetických a kartografických prací. Je špičkou v oblasti inženýrské geodézie a jedním z lídrů v oblasti mobilního mapování v České republice Stejně jako T-MAPY je významným členem Asociace podnikatelů v geomatice.

T-MAPY se po dokončení transakce stávají majitelem 58 % akcií GRIDu. Tento strategický krok je součástí dlouhodobého růstu a posilování pozice obou firem na česko-slovenském trhu geomatiky.

Vstup T-MAP do společnosti GRID zapadá do naší strategie směřující k větší agregaci subjektů na poli geomatiky a představuje skvělou příležitost k posílení portfolia služeb obou společností,” říká Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti T-MAPY a nový předseda představenstva GRIDu. „Propojením know-how obou firem výrazně vzroste naše společná schopnost kvalitně se pohybovat na poli DTM, 3D GIS a BIM či AM/FM jak z pohledu softwarových řešení, tak z pohledu geodat nejvyšší kvality. Jsme pevně přesvědčeni, že vzniklé partnerství má jasný synergický potenciál v duchu 1+1 >> 2 a bude pozitivně přijato jak zákazníky, tak partnery obou společností.

Ing. Zbyněk Kugler, výkonný ředitel GRIDu, k transakci dodává: “Vstup T-MAP do GRIDu vítáme a těšíme se na budoucí spolupráci. Spojená platforma GRID a T-MAPY bude velmi silná v kompletním řešení problematik geomatiky v širším kontextu. Od tohoto kroku si slibuji posílení a další posilování v technologickém vývoji, jak tvorby geodat, tak i jejich vyhodnocení, publikace i finálního zobrazení a zhodnocení. Pro naše stávající i budoucí partnery je nové spojenectví potvrzením kvalitní spolupráce a její posilování na všech úrovních.

GRID oznamuje majetkové propojení se společností T-MAPY

Další novinky

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka