Měření dna Vltavy

Měření dna Vltavy bylo prováděno na základě projektu „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“  z ŘVC a SFDI. Samotné měření dna probíhalo v kombinaci měření RTK-GNSS a sonaru Garmin z člunu poháněného lodním motorem. Propojením aparatury GNSS se sonarem byla získána poloha a výška sonaru s informací o hloubce v daném bodě. Pomocí firemního softwaru byla získána polohová souřadnice s výškou dna. Hustota měřených bodů byla volena podle potřeby v rozmezí 20cm – 200cm. Následným zpracováním naměřených dat byl vytvořen 3D model dna, z kterého byl vypočten objem vytěženého sedimentu.

Měření dna Vltavy

Další novinky

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka