Periodicky sledujeme pohyby nábřežní zdi podél Vltavy

Vyhotovili a zaměřili jsme 0. etapu rozšíření měření deformací za účelem polohového a výškového sledování bodů, jimiž jsou osazeny nábřežní zdi na březích Vltavy. Byl sledován úsek od Vyšehradu po Štefánikův most na pravém břehu a úsek od Železničního mostu po Sovovy mlýny na levém břehu.

Periodicky sledujeme pohyby nábřežní zdi podél Vltavy

Další novinky

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka